باید...

... دوباره متولد شوم

دنیا را ببینم

رنگ کاج را ندانم

نامم را فراموش کنم

دوباره در آینه نگاه کنم

ندانم پیراهن دارم 

کلمات دیروز را امروز نگویم

...

آنقدر بمیرم

                        تا زنده شوم

                                                         (( احمدرضا احمدی))

 

   + سودابه مهیجی ; ٦:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٩/٧
    با يار آشنا سخن آشنا بگو ... ()